Monday 23 January 2017

Konstravimai ir dažymai IV. Grįžimas iš pragaro.

Vaje, veik du mėnesius nieko nerašiau čionais. Taip jau atsitinka kai patenki į Retail Hell. Atsirado proga Rikije prasedėt nuo vidurdienio iki vidurnakčio. Šį laiką paskyriau vienos nevisai "mini" niniatiūros sukonstravimui.